2023 Generalforsamling onsdag den 16.08.2023 kl 19.00

Der inkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 16-08-2023 kl 19.00

Nørremarkshallen Cafeteria

dagsorden i henhold til gældende love.

2022 Generalforsamling

Generalforsamling den 31. September 2022 kl. 19.00 Nørremarkshallens Cafeteria

Formanden bød velkommen

Formandsberetningen og regnskabet blev godkendt, ingen ændringer i kontingentet.

 

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til sæsonen 2022-2023

Formand: Henning Sund, på valg, Valgt

Næstformand og kasser: Bent W Nielsen, ikke på valg 

Menig medlem: Tim Eskesen ikke på valg

Menig medlem: Marianne Petersen, på valg, Valgt

Menig medlem: Carsten Grønwall, på valg, Valgt

1. suppleant Chris Rowley, valgt

2. suppleant Martin Petersen, på valg, Valgt

Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

Revisor: Per Kjær Jensen, på valg, Valgt

Underkategorier