2019 Generalforsamling

Generalforsamling Onsdag den 26. September 2019 kl. 18.30 Nørremarkshallens Cafeteria

Formanden bød velkommen til Lars Ammitsbøll som eneste fremmødte,

Formandsberetningen og regnskabet blev godkendt, ingen ændringer i kontingentet.

 

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til sæsonen 2019-2020

Formand: Henning Sund, ikke på valg (vælges for 2 år på lige år)

Næstformand og kasser: Bent W Nielsen, på valg Valgt

Menig medlem: Alexander Alhgreen, ikke på valg.

Menig medlem: Safet på valg, ønskede ikke genvalg, Vakant

Menig medlem: Martin Pedersen, Valgt

1. suppleant Martin Pedersen på valg, vakant

2. suppleant Vakant Bestyrelsen bemyndiges til af finde folk til de ledige pladser.

Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

Revisor: Per Kjær Jensen, på valg Valgt

Revisorsuppleant: Vakant 

2018 Generalforsamling

Der er via mail til alle medlemmer indkaldt og afholdt generalforsamling den 26. September med deltagelse af bestyrelsen, Lars Ammitzbøll samt Safef Bralic.

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Formandsberetning og regnskab blev enstemmigt godkendt. 

Bestyrelsen 2018-19 bliver fremover

fmd: Henning Sund 

kasser: Bent W Nielsen

medlemmer: Alexander Ahlgreen 

menig medlem: Safet Bralic 

menig medlem: Martin "Frø" Pedersen

 

Underkategorier