2018 Generalforsamling

Der er via mail til alle medlemmer indkaldt og afholdt generalforsamling den 26. September med deltagelse af bestyrelsen, Lars Ammitzbøll samt Safef Bralic.

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Formandsberetning og regnskab blev enstemmigt godkendt. 

Bestyrelsen 2018-19 bliver fremover

fmd: Henning Sund 

kasser: Bent W Nielsen

medlemmer: Alexander Ahlgreen 

menig medlem: Safet Bralic 

menig medlem: Martin "Frø" Pedersen

 

2017 Generalforsamling

 

Vejle Basketball Klub.

indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 6. September 2017 kl. 19.00

Nørremarkshallens Kantine

Dagsorden jvf. de gældende vedtægter

Bestyrelsen 2016-17

Formand: Henning Sund, ikke på valg 

Kasser og næstformand: Bent Nielsen, på valg

Turneringsleder: Alexander Ahlgreen,  på valg 

Sekretær: Karina Gammelgård, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: Michael Beck, på valg

1. suppleant: Marianne Petersen, ønsker ikke valg

-----------

Generalforsamlingen blevet afholdt uden væsentlig deltagelse

der var genvalgt til kassereren Bent W Nielsen og Alexander Ahlgreen

Ny i bestyrelsen blev Palle E Petersen

Michael Beck ønskede ikke genvalg

 Bestyrelsen 2017/18

Fmd. Henning Sund

Kasser, Bent W Nielsen

Alexander Ahlgreen

Palle E Petersen

Vakant

 

 

Underkategorier