2019 Generalforsamling

Generalforsamling Onsdag den 26. September 2019 kl. 18.30 Nørremarkshallens Cafeteria

Formanden bød velkommen til Lars Ammitsbøll som eneste fremmødte,

Formandsberetningen og regnskabet blev godkendt, ingen ændringer i kontingentet.

 

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter til sæsonen 2019-2020

Formand: Henning Sund, ikke på valg (vælges for 2 år på lige år)

Næstformand og kasser: Bent W Nielsen, på valg Valgt

Menig medlem: Alexander Alhgreen, ikke på valg.

Menig medlem: Safet på valg, ønskede ikke genvalg, Vakant

Menig medlem: Martin Pedersen, Valgt

1. suppleant Martin Pedersen på valg, vakant

2. suppleant Vakant Bestyrelsen bemyndiges til af finde folk til de ledige pladser.

Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

Revisor: Per Kjær Jensen, på valg Valgt

Revisorsuppleant: Vakant