2018 Generalforsamling

Der er via mail til alle medlemmer indkaldt og afholdt generalforsamling den 26. September med deltagelse af bestyrelsen, Lars Ammitzbøll samt Safef Bralic.

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Formandsberetning og regnskab blev enstemmigt godkendt. 

Bestyrelsen 2018-19 bliver fremover

fmd: Henning Sund 

kasser: Bent W Nielsen

medlemmer: Alexander Ahlgreen 

menig medlem: Safet Bralic 

menig medlem: Martin "Frø" Pedersen