2017 Generalforsamling

 

Vejle Basketball Klub.

indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 6. September 2017 kl. 19.00

Nørremarkshallens Kantine

Dagsorden jvf. de gældende vedtægter

Bestyrelsen 2016-17

Formand: Henning Sund, ikke på valg 

Kasser og næstformand: Bent Nielsen, på valg

Turneringsleder: Alexander Ahlgreen,  på valg 

Sekretær: Karina Gammelgård, ønsker ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: Michael Beck, på valg

1. suppleant: Marianne Petersen, ønsker ikke valg

-----------

Generalforsamlingen blevet afholdt uden væsentlig deltagelse

der var genvalgt til kassereren Bent W Nielsen og Alexander Ahlgreen

Ny i bestyrelsen blev Palle E Petersen

Michael Beck ønskede ikke genvalg

 Bestyrelsen 2017/18

Fmd. Henning Sund

Kasser, Bent W Nielsen

Alexander Ahlgreen

Palle E Petersen

Vakant