Lundaspelen jan. 2nd-5th 2015

Vejle U19 Herrer tilmeldt Lundaspelen 2015 i Sverige.

Vi forventer at deltage med 8-12 personer.

Generalforsamæing afholdt !

Generalforsamlingen blev afholdt 1.okt. 19.00

Beretning og regnskab blev hermed godkendt.

Der var genvalg til Marianne Petersen, Allan Pedersen og Henning Sund.

Camilla Larsen blev valgt som ny suppleant. 

Tak til de "2",  Lars Ammitsbøl og Christopher Peterson.   

 

Generalforsamling ´14

Generalforsamling

 

Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 19.00

NørremarkshallenDer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.

 

a.Valg af dirigent.

 

b.Formandens beretning.

 

c.Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år, samt statusopgørelse pr. 30. juni til godkendelse.

Endvidere fremlæggelses af budget for den følgende sæson til godkendelse

 

d.Valg af bestyrelse, samt suppleanter.

Formand: Henning Sund,  på valg

Næstformand: Bent Nielsen, ikke på valg

Kasser: Michael Beck,  ikke på valg

Menig medlem: Allan Pedersen, på valg

Menig medlem: Marianne Petersen, på valg

1. suppleant Martin Pedersen på valg

2. suppleant Vakant

 

e.Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

Revisor: Peter Lorentsen, på valg

Revisorsuppleant: Vakant

 

f.Fastsættelse af kontingenter samt gebyrer for den kommende sæson.

 

g.Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer)

 

h.Eventuelt.
På foreningens vegne

 

Henning Sund

Formand 

 

Herrerne tilbage i 2. division 2014/15

Vejle Basketball Klub er tilbage i 2. division Herrer. 

Klubben har taget imod tilbuddet om oprykning til 2. division. Hvilket betyder ar der er 12 hold i sæson 2014-15.

Vi mener det vil gavne klubbens herreafdeling og hermed igen få gang i medlemmerne så vi igen kan tilmelde et ekstra herrehold i turneringen.

God sommerferie

pbv

Henning Sund

 

 

 

 

 

Pokalfinaler i Horsens Forum

Søndag den 19. januar 2014

spilles DBBF's Dame og Herre pokalfinaler

i Forum Horsens. Kl. 12.00 og 14.45