Genvalg til bestyrelsen

Genralforsamling afholdt trods ringe fremmøde, bestyrelsen blev genvalgt.

pbv

Henning Sund

fmd.